1971 : Nieuwe limonade bottelarij

Op 1 mei 1970 deed de computer z’n intrede in Anglo-Belge. Er werd in eerste instantie gebruik gemaakt van een systeem met Batch-verwerkering. De terplaatse opgeslagen gegevens dienden in een computercentrum verwerkt te worden, en dit lag in Brussel. De afstand zorgde hier voor een eerste euvel. Het tweede probleem was om het personeel zeer vlug op te leiden. Desondanks zorgde de computer voor een opmars in de verwerking aan fakturen, creditnota’s, leeggoedstanden, verkoopstatistieken, loonfiches, …

Ook in de afdeling limonades zou een nieuwe wind waaien. Nadat de nieuwe bottelarij in gebruik werd genomen in 1971, werd beslist om enkel nog limonade te produceren op basis van zuivere suiker. Dit zorgde wel voor een hogere kostprijs maar werd niet doorgerekend aan de consument, mede door de voldoende afzet in de verkoop.

In datzelfde jaar, was in Moeskroen het nieuwe gebouwencomplex klaargekomen.

In 1971 nog een overname : deze keer in Limburg, in Lummen. Brouwerij Le Progrès kende een zekere veelzijdigheid met oa. de bieren Well’s Pils, Pilsen en Tafelbier. Bovendien was er een eigen limonadeproductie. Globaal bekeken was dit een interessant bedrijf dat vooral steunde op verkoop aan particulieren, verspreid over een zeer grote oppervlakte. Dit zorgde ervoor dat de chauffeurs lange afstanden moesten overbruggen en leidde tot een laag rendement.

Eerst wordt de nv Brouwerij van Lummen opgericht waarbij op 23 juni 1972 mw. Leon Versele-Verhaeghe en Ignace Versele tot beheerder worden aangesteld. Anglo neemt een meerderheidsparticipatie van 60% waarbij de verkoop van concurrerende producten wordt uitgeschakeld. Later in 1976 zal Brouwerij van Lummen opgaan in de Brouwerij Van Veltem.

>>> Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1969 – Nieuw Anglo-Belge logo en storting van 2500000 kg) > klik hier

>>> Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1972 – Rossbräu knaltombola en storting 3000000 kg) > klik hier