1957 – Rossbrau Prijskamp

Ongeveer een jaar na de lancering van Rossbräu besloot men in de brouwerij voor de eerste maal een grote prijskamp in te richten om de naambekendheid van Rossbräu te verhogen. Via de bierhandel werden tienduizenden deelnameformulieren verspreid. De eenvoudige werkwijze (eerste vraag was de lettercombinatie URBASORS om het woord Rossbräu te vormen, de tweede vraag een schiftingsvraag om het aantal ingezonden formulieren te kennen en de derde vraag ging over productenkennis.

Daarenboven dienen de deelnemers na 2 Rossbräu capsules toe te voegen) zorgde voor een gigantisch succes.

Door de hoge winstmarges op Rossbräu kon de brouwerij zich permitteren om nieuwe mogelijkheden op publicitair gebied aan te wenden : glazen Rossbräu bierpot-met-oor, glas op voet en vooral de bierpotten in grès.

Deze bierpotten werden aangewend in grote verscheidenheid, ze waren niet enkel decoratief maar ze leenden zich bij uitstek tot het beginnen van een verzameling.b

Dat er op deze bierpotten-rage nogal kon ingespeeld worden bewees de stunt met de Paaspotten in 1959. Gedurende enkele maanden werd bij elke bak Rossbräu een bierpotje gevuld met paaseieren aangeboden. Wel kostelijk maar de promotie was alvast geslaagd.

Geleidelijk aan werd de Rossbräu publiciteit, ontstaan uit de bierpotten, uitgebouwd tot een echte bollenwinkel. Bijna elk jaar werd het assortiment een aangevuld en uitgebreid. Dit waren meestel geen gadgets maar echte nutsartikelen zoals deze wandklok hieronder.

>>> Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1957 – Brouwerij van Veltem + nieuw : Darkie, Uitzet, ….) > klik hier

>>> Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1959 – Tot over de grenzen : exportbieren) > klik hier