1946 – Start limonadefabriek

En een vooruitstrevende brouwerij kan zowel nog net iets verder gaan : in de nieuwe bottelarij werd een … limonadefabriek ondergebracht.  limonade is het eenvoudigst te bereiden in de sector van de dranken : de nodige zoetstoffen,  de smaakgevers en het belangrijkst : water, Water van Zulte !

Om dit water te bekomen werden in de nabije omgeving op 10 plaasten en op verschillende dieptes stalen genomen, rekening houdend met de afstand tot bij de limonadefabriek. 

Zicht op de nieuwe bottelarij met ingewerkte limonadefabriek.

In 1947 werd een put gemaakt op 121 m diepte (en rustte dus op een rotslaag). De filter bevond zich van 91 tot 117 m diep.  Begin 1948 werd het water van deze put als volwaardig miniraal water erkend en dus bruikbaar voor de aanmaak van limonade.

De oorlog zorgde ervoor dat storting van 1.176.650 kg (1938) aardig terugviel (en dit door de vermindering van koopkracht en een onvolledig distributienet) tot 681.000 kg  (1948).  Dit was een verschijnsel in zowat alle Belgische brouwerijen.

>>> Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (WO II – Vernieling en heropbouw brouwerij) > klik hier

>>> Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1948 – Begin Anglo pils) > klik hier