Verzendbrief brouwerij Martens

Naast items van brouwerij Anglo-Belge verzamel ik ook deze van andere Zultse brouwerijen, o.a. brouwerij Martens.Deze verzendbrief (26 november 1951) van 112 lege jutte zakken naar Goethals in Antwerpen kon ik onlangs toevoegen aan m’n verzameling.

Maar dit is nog niet alles : ik kon ook 2 verzendbrieven van militaire colli’s verzonden door m’n grootvader Emiel Devos (de grondlegger van m’n verzameling) op de kop tikken.  Deze zijn ook uit eind 1951 en waarin gericht aan z’n schoonbroer.

Vader en zoon organiseren unieke tentoonstelling

Het moet niet altijd over Anglo zijn, collega-verzamelaars van andere brouwerijen mogen hier ook aan bod komen.

STASEGEM – Op zondag 28 augustus vindt in de Sint-Augustinuskerk van Stasegem een unieke  tentoonstelling plaats onder de noemer ‘De Stasegemse Sint-Augustinuskerk en de link met de verdwenen brouwerij’. Jo en Dries Moerman zetten de tentoonstelling op poten.

Jo Moerman en zoon Dries komen uit met een tentoonstelling over de voormalige brouwerij. (Foto LOO)

Jo Moerman en zoon Dries komen uit met een tentoonstelling over de voormalige brouwerij. (Foto LOO)

Vader en zoon Jo en Dries Moerman hebben een goede reden om de tentoonstelling te tonen op 28 augustus tijdens Stasegem Kermis. “Het woordje kermis komt van kerke-misse of kerkmis, een soort feestdag van de parochiekerk, waar het volk de patroonheilige vereerde”, leggen beide heren uit. “De Stasegemse kerk werd Sint-Augustinus genoemd naar de bouwer August De Coninck, de stichter van de plaatselijke brouwerij ‘Brasserie de Staceghem’. Sint Augustinus overleed op 28 augustus 430. Daarom vindt Stasegem Kermis altijd plaats in het weekend van 28 augustus.”

Zwevegemnaar Auguste De Coninck, geboren in 1814, verhuisde kort na zijn geboorte naar ‘Goed te Staesseghem’ om er stoker en landbouwer te worden. In 1835, amper 21 jaar oud, richtte hij tegenover de ouderlijke hoeve een woning met brouwerij op, de ‘Brasserie de Staceghem’. Kort daarop trouwde hij met de Heulse notarisdochter Louise Lagae en het koppel bleef in Stasegem wonen. Als succesvol brouwer werd Auguste vrij vlug een vooraanstaande burger. In 1851 werd hij verkozen tot schepen. In 1857 werd hij eerste schepen en later vervangend burgemeester. Maar Auguste werd geen burgemeester in 1859. “Daardoor bekoelde zijn interesse voor de politiek. Later werd hij wel provincieraadslid”, vertelt Jo Moerman.

VERSCHILLENDE VERSIES

In 1864 liet Auguste in Stasegemdorp acht volkswoningen bouwen. Zo ontstond er een dorpskern. “Mede door het succes van de brouwerij en de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk en enkele nabije spoorlijnen kreeg Stasegem een moderne infrastructuur. Volgens Auguste ontbrak er enkel nog een kerk”, pikt zoon Dries in.

Over het ontstaan van de kerk bestaan verschillende versies. “Een versie heeft het over het verlangen van de Stasegemnaren naar een eigen bidplaats, in plaats van de kerk in Harelbeke. Volgens de tweede versie zou het de laatste wens zijn van Louise Lagae, de vrouw van Auguste, op haar sterfbed in 1872. Een derde versie situeert  de bouw van de kerk in de context van het ‘Stasegems separatisme’ dat Auguste misschien  belichaamde, als gevolg van zijn politieke ontgoocheling als waarnemend burgemeester in 1858- 1859”, legt Jo uit.

BIERKERKE

Rond 1872-1873 kwam Auguste De Coninck bij de onbekende architect Bloem terecht, die de kerkplannen  tekende. In 1874 was het neoromaanse gebouw zonder toren in ruwbouw opgetrokken. “Stasegem begon meer het uitzicht te krijgen van een ‘gemeente’. De erkenning als parochie liet echter nog tot in 1902 op zich wachten. Struikelblok zou in de eerste plaats de crypte onder het koor geweest zijn, die bedoeld was als hun laatste rustplaats. Het was echter sinds 1870 wettelijk verboden om nog lichamen in kerkgebouwen te begraven. Uit onvrede liet Auguste De Coninck zich na zijn overlijden in 1878 in Kortrijk begraven”, vertelt Jo. In 1877 ging Auguste rentenieren en liet hij het beheer van ‘Brasserie de Staceghem’ over aan zijn kinderen Clothilde en Jules, die later een kasteel bouwde in Stasegem. “Al die tijd werd het kerkgebouw gebruikt als magazijn voor biertonnen en het kreeg zo de benaming ‘bierkerke’. Een aantal Stasegemnaren had de gewoonte om op zondag voor het gebouw post te vatten en er te bidden. Jules De Coninck was daar weinig mee opgezet en verbood het aan zijn werklieden”, duidt Jo.

PAROCHIE

Jules stierf in 1899. Nieuwe onderhandelingen met de erfgenamen en de kloosterordes om het magazijn als kerkgebouw te krijgen, waren succesvol. Bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1902 was de Sint- Augustinusparochie na 28 jaar een feit. In 1970 werden de oorspronkelijke woning en de brouwerij gesloopt. Vandaag herinneren alleen nog enkele verbouwde woningen, de Sint-Augustinuskerk, het kasteel en de straatnamen Brouwerijstraat en Brouwerspark aan deze beroemde Stasegemse brouwerij.

Zondag tonen Jo en Dries de geschiedenis van de ‘Brasserie de Staceghem’ aan de hand van materiaal van en over de verdwenen brouwerij: bierglazen en -kaartjes, borden in email, glasramen, originele documenten, foto’s en krantenknipsels. De tentoonstelling is te bezichtigen van 14 tot 19 uur.

Vanaf 15 uur wordt om het uur een PowerPoint getoond.

Bron : Het Wekelijks Nieuws 26 augustus – DOOR PETER VAN HERZEELE

 

Boek : “Bier van 800°”

“Een bier van 800° ?” hoor ik u al zeggen. Natuurlijk bestaat dit niet.  Dit boek gaat over het mooie publiciteitsmateriaal van bier nl emailborden.

jandeplus

Jan De Plus uit Leuven stootte tijdens z’n zoektocht voor z’n nieuwe boek (“Emaillerie Belge : van 1920 tot 2012) op enkele mooie, onbekende borden maar werd beperkt tot het gebruik van illustraties van borden geproduceerd door Emaillerie Belge.

Dit boek is een eerste uit een reeks van themaboeken met de mooiste borden.  Dit gaat over bier, binnen- of buitenlandse borden voor Belgische bieren, ofwel Belgische borden voor een biermerk uit binnen- of buitenland.  Voor deze uitgave ging hij te rade bij gespecialiseerde verzamelaars.

 

DSC_0069

Een woord van de auteur : “België wordt in het buitenland vooral geroemd voor de smaak en de diversiteit van zijn bieren. Toch is het huidige aanbod slechts een fractie van de verschillende biertypes en –merken die hier hebben bestaan. Elke Belgische gemeente of stad had ten minste één brouwerij op zijn grondgebied en de onderlinge concurrentie noopte de brouwers tot nieuwe biertypes. Het aanbrengen van geëmailleerde reclameborden aan de gevels van de herbergen was een manier om de (nieuwe) bieren aan te prijzen en klanten te lokken! In de loop der jaren werden heel wat kleine en middelgrote brouwerijen gesloten of overgenomen door de concurrentie. De mooie emailborden verdwenen van de muren en werden vervangen door meestal saaiere borden die overal opdoken.

Vele van die oude emailborden verhuisden naar zolderkamers of kregen een nieuwe functie als erfafsluiting of wand van een of andere schuur of koterij. Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontstond er vernieuwde belangstelling voor dit medium, en al spoedig zagen de eerste verzamelingen het licht. Intussen is het emailbord uitgegroeid tot een collector’s item, met alle gevolgen vandien. Dit boekje is een bloemlezing van de mooiste Belgische bierborden die menige cafégevel hebben opgesierd. De ambitie is ook nog andere themaboekjes uit te brengen rond het Belgische geëmailleerde reclamebord.”

Dit boek bespreekt ook 2 brouwerijen uit Zulte : Damberd Olsene en natuurlijk Anglo Belge. Ikzelf heb ook een (heel kleine) bijdrage geleverd aan dit boek.  De auteur gebruikt op de pagina van Anglo Belge 1 etiket (middenste) en op de pagina van Damberd (alle 3) etiketten uit m’n verzameling.

DSC_0072

DSC_0076

Op de pagina van Anglo Belge staat 1 emailbord (het witte) en 1 etiket (het onderste) dat ik niet ken, laat staan in m’n verzameling heb.

Het boek heeft een harde cover met blinkende binnenpagina’s, telt 88 bladzijden en meet 19 cm x 22 cm. 66 bestaande en verdwenen brouwerijen en brasseries komen aanbod.

Dit boek kan ook online besteld worden : klik hier

 

Logo op schouw brouwerij Damberd Olsene

De herbestemming van de oude brouwerij uit Olsene “Damberd” vlot zeer goed.

Vanuit de Centrumstraat kunt u mooi zien dat de gevel een mooie witte laag kreeg, inclusief het grijze opschrift van de naam.

Ikzelf, en waarschijnlijk vele anderen, vind het heel jammer dat de eigenaar het logo niet in z’n authentiek rode kleuren met logo heeft herschilderd.

IMG_20140921_171839